Fremtidens gode liv i lokalområderne

Fredericia: Fremtidens gode liv i lokalområderne

Demokrati- og Borgerudvalget havde inviteret beboerforeninger, fællesråd, idrætsforeninger og andre frivillige til en dialog om – og inspiration til fremtidens gode liv i lokalområderne. Det foregik tirsdag på Uddannelsescenteret Fredericia og TV Lillebælt kiggede forbi.

Tirsdag samledes beboerforeninger, fællesråd, idrætsforeninger og andre frivillige på Uddannelsescenteret Fredericia for at deltage i en inspirerende dialog om fremtiden. Arrangementet, organiseret af Demokrati- og Borgerudvalget, blev en platform for meningsudveksling og idégenerering, hvor lokalsamfundets stemmer blev hørt og værdsat.

Uddannelsescenteret Fredericia var rammen om en dynamisk dialog, hvor deltagere delte deres synspunkter om, hvordan man skaber et mere levende og engageret lokalsamfund. Emner som fællesskabsprojekter, infrastrukturforbedringer og styrkelse af lokal identitet blev diskuteret og analyseret.

Demokrati- og Borgerudvalget, der stod bag arrangementet, ønskede at fremme borgerdeltagelse og skabe en åben platform for dialog og samarbejde. Repræsentanter fra lokale medier, herunder TV Lillebælt, var til stede for at dokumentere og sprede budskabet om dette betydningsfulde initiativ.

Fremtidens gode liv i lokalområderne
Besøg TV Lillebælt på Facebook
© 2024 TV Lillebælt - WordPress Theme by WPEnjoy