Sanger gav elever lektion i sangskrivning

Fredericia: Sanger gav elever lektion i sangskrivning

Tirsdag fik Fredericia Realskole besøg af den kendte musiker Jørgen Thorup, der er kendt fra Shu-Bi-Dua. Han holdt et foredrag om sit musikalske liv og hjalp eleverne med at skrive en sang. Jørgen var udsendt af Koda for at inspirere de unge til at blive noget indenfor musikken. For der er mangel på musiklærerne.

Sangskrivning er sjældent på skemaet i de danske skoler, og det går ud over fødekæden af nye danske musiktalenter. Koda udsender derfor professionelle sangskrivere til landets skoler og gymnasier for at lære eleverne at skrive deres egne sange. Målet er at inspirere til en karrierevej indenfor musik.

Koda Skolekontakt falder på et tørt sted, da resurserne til musikfaget på seminarerne er beskåret og antallet af nyuddannede musiklærere falder. På kort sigt betyder det en musikfattig skolegang for mange elever, og på lang sigt kan det have store konsekvenser for fødekæden af danske musikskabere, der skal stå for fremtidens musik.

Fredericia Realskole skal inspireres til en karriere indenfor musik

Koda Skolekontakt er en lille men vigtig indsats bestående af en sangskrivningsworkshop til folkeskole- og gymnasieelever. I workshoppen skal eleverne skrive deres egen sang sammen med en professionel sangskriver. Målet er at eleverne får en bedre forståelse for sangskrivnings-arbejdet og forhåbentligt bliver inspireret til et videre liv med sangskrivning.

”Musik er en gave, som vi gerne vil give videre til ungdommen, men i grunden også til os selv i fremtiden. Vi vil gerne investere i fremtiden og gøre vores for at den danske fødekæde af musikskabere forbliver stærk. Vi er derfor rigtig stolte over, at vi kan sende professionelle sangskrivere ud til skoler og gymnasier landet over, for at undervise og inspirere ungdommen,” fortæller Loui Törnqvist, forperson for Kodas bestyrelse.

Sanger gav elever lektion i sangskrivning
Sanger gav elever lektion i sangskrivning
© 2023 TV Lillebælt - WordPress Theme by WPEnjoy